Oldal betöltése ...


TOP-3.2.1-es projekt
Fotók
Faluház facebook
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Civil pályázati kiírás

A  38/2018.(II.09.) határozat melléklete

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete által – az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében – 4/2018.(II.10.) önkormányzati rendelet - létrehozott Önkormányzati Civil Alap (továbbiakban: Alap) terhére  PÁLYÁZATOT ÍR ki a Képviselő-testület a módosított  10/2015.(I.29.) határozatával elfogadott, „ A civil szervezetek támogatásáról szóló” szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak alapján.

A hivatkozott Szabályzat megtekinthető Baracska Község önkormányzata „www.Baracska.hu” elnevezésű honlapján, Baracska Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (2471 Baracska, Kossuth u. 29.)

A pályázati kiírás célja: a baracskai székhelyű civil szervezetek, szerveződések számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési vagy természetbeni támogatás biztosítása.

Az Alap keretösszege: 1.000.000  Ft., azaz Egymillió forint.

A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2018. március 21. (mely határidő elmulasztása jogvesztő)

A pályázat benyújtásának helye: Baracska Község Polgármestere, 2471 Baracska, Kossuth u. 29.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben, a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt „PÁLYÁZATI ADATLAP” kitöltésével, valamint az abban felsorolt dokumentumok becsatolásával, az átvételt igazoltatva (ajánlott postai küldemény, személyes benyújtás stb.) lehet.

A pályázat elbírálásának rendje:  a Pályázatokat Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat eredményéről történő értesítés időpontja, módja: A képviselő-testület döntését követő 3 munkanapon belül, írásban.

A támogatásban részesített szervezettel az önkormányzat Támogatási szerződést köt.

A Támogatási Szerződés megkötésének időpontja: a támogatásban részesített szervezet írásbeli tájékoztatását követő 8 napon belül.

A támogatás folyósítása: a Támogatási Szerződés aláírását követően, a támogatási kérelemben megjelölt ütemezésben történik.

A támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályai: a támogatásban részesített a Támogatási megállapodásban rögzített határidőn belül a támogatás felhasználásáról pénzügyi és szakmai beszámolót készít, melyek elfogadásáról a

Pénzügyi,- Informatikai és Településfejlesztési Bizottság a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.

Egyéb előírások: Nem részesülhet 2 éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezett – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, amely

  1. az Alaphoz benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
  2. az Alapból kapott támogatást a vonatkozó Támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
  3. szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

Bármilyen sport tevékenység céljára megállapított támogatás csak a Baracskai Sport Egyesületen keresztül folyósítható.

 

Baracska, 2018. február 19.

 

Boriszov Zoltán s.k
polgármester
 
 
 

 

 

 


Copyright © 2011 Baracska Község Önkormányzata
Honlappal kapcsolatos észrevételeiket várjuk az info@baracska.hu címen