Szociális tűzifa
Írta: nnorbert - Dátum: Október 13 2020 08:49:44

FIGYELEM!

Ismét igényelhető a szociális tűzifa támogatás!


Teljes hír

Figyelem!

Ismét igényelhető a szociális tűzifa támogatás!

 

Szociális tűzifa támogatásban az a Baracskán lakcímmel rendelkező személy részesülhet, aki:

a) rendszeres települési támogatásban részesül, vagy

b) aktív korúak ellátásában részsül, vagy

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) időskorúak járadékában részesül, vagy

f) egészségkárosodására tekintettel részesül ellátásban és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, vagy

g) 70 éven felüli egyedül élő személy, és jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, vagy

h) háztartásában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

Egy címről csak egy személy részesülhet támogatásban a címen lévő háztartások számától függetlenül!

Rendelkezésre álló keret: 52 erdei m3

Kérelemnyomtatvány igényelhető a Baracskai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.baracska.hu honlapról.

 

A kérelmet 2020. október 1-31. napjáig lehet benyújtani a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

K É R E L E M