Szociális tűzifa
Írta: nnorbert - Dátum: Október 02 2019 10:01:23
Szociális tűzifa támogatásban
az a Baracskán lakóhellyel
(állandó bejelentett lakcímmel)
rendelkező személy részesülhet,
aki...

Teljes hír

Figyelem!

Ismét igényelhető a szociális tűzifa támogatás!

 

Szociális tűzifa támogatásban az a Baracskán lakóhellyel (állandó bejelentett lakcímmel) rendelkező személy részesülhet, aki:

a) rendszeres települési támogatásban részesül, vagy

b) aktív korúak ellátásában részsül, vagy

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

d) családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) időskorúak járadékában részesül, vagy

f) egészségkárosodására tekintettel részesül ellátásban és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, vagy

g) 70 éven felüli egyedül élő személy, és jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, vagy

h) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatálya alá tartozó ellátásban részesül és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, vagy

i) jövedelemmel nem rendelkezik, az Szt. 4. § (1) bekezdésének i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül, az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtásának időpontjában legalább 1 napja nyilvántartja álláskeresőként és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.

Egy címről csak egy személy részesülhet támogatásban a címen lévő háztartások számától függetlenül!

Rendelkezésre álló keret: 48 erdei m3

Kérelemnyomtatvány igényelhető a Baracskai Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.baracska.hu honlapról.

 

A kérelmet 2019. október 1-31. napján 16.00 óráig lehet benyújtani

a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő!