Oldal betöltése ...


TOP-3.2.1-es projekt
Fotók
Faluház facebook
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Faluház
 
A régi kultúrház (mozi) helyén épült fel és 1991. augusztus 20-án vehette birtokába településünk lakossága a Faluháznak elnevezett közösségi házat, amely hazánk neves építésze, MakoveczImre tervei alapján készült.
 
A galérián kapott helyet a könyvtár, a földszinti nagyterem és kisterem pedig számtalan rendezvénynek, lakodalomnak adott helyet. A gyakori rendezvények és az egyre nagyobb helyigény miatt akadályokba ütközött a könyvtár működése, így a zavartalan látogatása érdekében a Templom utcai általános iskola egyik épületrészébe került átköltöztetésre, a kisteremben pedig eMagyarország pont kezdte meg működését.
 
Időközben kiderült, hogy a könyvtár látogatottsága a község központjában lévő Faluházban lényegesen magasabb volt, ezért ismét felmerült  visszaköltöztetésének szükségessége.
 
A szélessávú internet egyre gyorsabb elterjedésével az eMagyarország pont iránt csökkentaz érdeklődés,a különböző civil szervezetek részéről pedig egyre nagyobbigény mutatkozott a Faluházban lebonyolítható programok iránt, ezértelodázhatatlanul át kellett gondolni a Faluház működtetésének,belső átalakításának struktúráját.
 
Ekkor a legmegfelelőbb időpontban érkezett az a pályázati lehetőség, melyre önkormányzatunk támogatásával az egyik civil szervezet benyújtotta pályázatát, ami sikeres lett és 2014. nyaránmegkezdődhetett, majd az ősz végére megvalósulhatott a Faluház belső átalakítása és felújítása. Az átalakításkor az emeleti részen leválasztásra került egy galéria- és egy vetítőterem, egy irodahelyiség, egy kézműves foglalkoztató, a földszinti iroda pedig klubszoba funkciót kapott.
 
Megújult a vizesblokk, új burkolatot kapott az előtér és a lépcsőzet,felújításra kerültek az elhasznált nyílászárók, és megtörtént az épület külső-belső festése-mázolása. Úgy gondolta önkormányzatunk, ha már ilyen nagymérvű felújításra kerülhetett sor, akkorsaját erőből a tetőjavítást is megejti, amiről a munkálatok során kiderült, hogy bizony több szempontból is időszerű volt.
 
A községi könyvtár is visszaköltözhetett a földszinti kisterembe, ahol a nyitva tartási idő alatt 4 db számítógép is rendelkezésre áll az információszerzéshez.
 
Még 2008-ban az Egészséges Településekért Alapítvány pályázati támogatásából vásárolt anyagokból, közösségi összefogással, Mezei-Rácz Ferenc népi építőmester szakértelmével felépült a Faluház udvarán egy kemence, melyben az új kenyér ünnepénmég abban az évben megtörtént a próbasütés.
 
Továbbgondolva a lehetőségeket, a kemence körül megkezdődött a szaletli építése, így a sütést-főzést előkészítő munkálatokra, majd a kész finomságok fogyasztására a természet közelségében, friss levegőn, ugyanakkor fedett helyen van lehetőség. A szaletli jó célt szolgál a szüreti mulatság és a községi karácsonyi vendéglátás alkalmával, valamint a baráti és családi összejövetelek idején.
 
Az épület felújítását követőenaz udvar - gazdaságosabb és biztonságosabb használata miatt - térkövezéséről döntöttünk. Május végére minden elkészült, virágos, tágas szabadtér áll rendelkezésre a kinti programokhoz.
 
2015. évtől számtalan új kezdeményezés indult a Faluházban, hogy minél szélesebb körű legyena kínálat a hasznos valamint szórakoztató szabadidős tevékenységből a különböző korosztályú és érdeklődésű személyeknek.
 
A könyvtári és Faluházi programokon kívül lehetőség van az épület, illetve egyes termeinek bérbevételére a különböző családi és közösségi rendezvények megtartására.
 
 
 
 
 
Baracska Község Faluházának
Működési Szabályzata
 
A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatait és ellátásának feltételeit Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2013. (VI.28.) rendeletében foglaltak szerint látja el. A feladatellátás egyik színtere a Faluház.
 
Neve: Baracska Község Faluháza
Címe: 2471 Baracska, Kossuth u. 37.
Telefonszáma: 22/454-054; 30/5180587
e-mail: faluhaz@baracska.hu
web: www. baracska.hu/faluhaz
 
A Faluház befogadóképessége: 150 fő.
 
Feladatellátástszolgáló helyiségei:
 
földszinten:
- előtér
- nagyterem
- könyvtár
- klubszoba
- konyha
- raktár helyiségek
- mosdók
 
emeleten:
- galéria terem
- vetítőterem
- kézműves műhely
- művelődésszervezői iroda
- 2 társalgó sarok/játék sarok
- raktár
 
Az udvaron egy kemencével ellátott szaletli áll.
 
A Faluház nyitva tartása
- hétfő: zárva
- kedd: 9.00 – 17.00 óráig
- szerda: 8.00 – 20.00 óráig
- csütörtök: 9.00 – 17.00 óráig
- péntek: 13.00 – 21.00 óráig
- szombat: 14.00 – 18.00 óráig
- vasárnap: zárva
 
Rendezvények alkalmával egyedi megállapodás szerint a nyitva tartás módosulhat.
 
A Faluház feladata
Baracska Község Önkormányzata,mint fenntartó, a Faluházban biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a közművelődési tevékenységek megvalósításához továbbá a szórakozáshoz szükséges közösségi színteret.
 
A Faluház
- A nemzeti ünnepek, jeles napok, évfordulók, községi ünnepek tartásának helyszíne.
- Házasságkötésre kijelölt hivatali helyiség
- Ellátja a könyvtári alapfeladatokat.
- Székhelye a Kidoboló szerkesztőbizottságának.
- Rendezvényeivel, programjaival közreműködik a helyi lakosság művelődési igényeinek felkeltésében valamint a kulturális értékek közvetítésében.
(Művészet és népi hagyomány körébe tartozó bemutatók, kiállítások, előadói délutánok, estek, találkozók, kézműves vásárok, stb.)
- Helyet ad az ismeretszerző és terjesztő előadásoknak.
- Felkarolja az ifjúság hasznos időtöltésére irányuló kezdeményezéseket, lehetőséget ad a termeiben lebonyolítható versenyek, vetélkedők megrendezésére.
- Helyet biztosít a helyi civil szervezetek és szerveződések működéséhez, taggyűléseik lebonyolításához. (A térítésmentes teremhasználat a Civil Alap pályázati rendszerén keresztül igényelhető és vehető igénybe.)
- Lehetőséget ad a kisebb közösségek, csoportok alkalmankénti társas együttlétére, filmvetítésekre, kézműves foglalkozásokra, népi hagyományok ápolására.
- A lakosság igénye alapján zenés-táncos szórakoztató rendezvényeket tart.
- Termei bérbe adhatók a közösségi térbe illő, igényes szórakoztató és
kulturális programok, osztály-, családi- és baráti találkozók megtartására.
- Befogadja az egészséges életmódhoz és a mozgásművészethez kapcsolódó különböző testnevelési és tánctanfolyamokat.
- Bérbe adhatja az érvényes képviselő-testületi határozatban feltüntetett berendezési tárgyait és edényeit.
- Igénybevétele esetén a hatályos jogszabályok alkalmazása kötelező.
 
A könyvtár
A települési könyvtári ellátás biztosítását Baracska Község Önkormányzata a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti. A könyvtárellátási szolgáltatás feltételeit az Önkormányzat és a Vörösmarty Könyvtár között létrejött megállapodás tartalmazza. (A Megállapodás e Szabályzat mellékletét képezi.)
- A könyvtári szolgáltató hely a Faluház egyik földszinti termében található. Mindenki által megközelíthető és használható. Alapszolgáltatásai ingyenesek.
- 4 db számítógép áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére, melyeket a könyvtár nyitva tartási idejében, a könyvtári szolgáltatással összefüggésben, információszerzés céljából lehet használni.
- A számítógépekre programot telepíteni csak a művelődésszervezőkönyvtáros engedélyével lehet.
- A számítógépek használata során tilos a gép alapvető beállításait megváltoztatni, erőszakot sugalló és pornográf objektumokat a képernyőn megjelentetni.
- A könyvtárhelyiségben tilos az étel- és italfogyasztás, a hangoskodás.
 
A könyvtári szolgáltató hely nyitva tartási ideje
- kedd: 9.00 – 13.00 óráig
- szerda: 14.00 – 18.00 óráig
- szombat: 13.00 – 17.00 óráig
 
A Faluház használata
- A Faluház programjait minden érdeklődő látogathatja és igénybe veheti szolgáltatásait. Kivételt képeznek a zártkörű rendezvények, melyen a meghívottak vehetnek részt. A belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
- Az érdeklődők zavartalan művelődése és szórakoztatása érdekében a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartás a Faluház valamennyi látogatójának és az ott feladatot ellátóknak is kötelessége.
- A Faluház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és felszereléseinek anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége.
- A nem rendeltetésszerű használatból eredő, illetve a szándékosan okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni.
- A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés normáit be nem tartó egyéneket a művelődésszervező javaslatára a fenntartó eltilthatja a Faluházi programok látogatásától.
- 6 éves kor alatt a Faluház kizárólag kísérővel látogatható, az itt tartózkodás ideje alatt a kísérő felelős a gyermek felügyeletéért.
- Minden idelátogató és az épületet, annak berendezését, felszerelését rendeltetésszerűen használó, az emberi együttélés alapvető szabályait betartó személy joga, hogy a Faluház működésével összefüggő észrevételeit, panaszait a fenntartóhoz eljuttassa.
 
Feladatellátás személyi feltételei
- A kulturális és közművelődési programok szervezéséhez, a könyvtárosi és az egyéb Faluházi feladatok ellátására az önkormányzat 1 fő főállású művelődésszervezőt foglalkoztat heti 40 órás munkaidőben. (Munkarendjét a munkaköri leírás tartalmazza.)
- Az önkormányzat – amennyiben lehetősége van rá - közösségi munkást/munkásokat foglalkoztat, aki/akik segítik a Faluházi feladatellátást.
- A takarítási, kisebb karbantartási munkálatok ellátása az önkormányzat fizikai alkalmazottaival, közfoglalkoztatottaival történik.
 
A Faluház gazdálkodása
- A Faluház tevékenységével kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatokat a Baracskai Polgármesteri Hivatal látja el.
- A Faluház költségvetésének elkészítéséhez a művelődésszervező javaslatot tesz.
- A Faluház költségvetését Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
 
A Működési Szabályzat hatálybalépése
A Működési Szabályzat Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyásával 2015. február 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.
 
Baracska, 2015. február 2.
 
Boriszov Zoltán s.k.
polgármester
 
A Faluház bérleti díja az alábbi linken keresztül letölthető:
 

 


Copyright © 2011 Baracska Község Önkormányzata
Honlappal kapcsolatos észrevételeiket várjuk az info@baracska.hu címen