Oldal betöltése ...


TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041
Veszélyhelyzeti polgármesteri döntések
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00007
Önkormányzati Hivatali Portál
Magyar Falu Program
Fotók
Faluház facebook
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
Feltöltés alatt...
 

 

 

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Baracska Község Önkormányzata

Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 29.

Telefonszám: +36-22-454-050

Faxszám: +36-22-454-052

Elektronikus levelezési cím: titkarsag@baracska.hu

Honlap: www.baracska.hu

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Szőlősy Béla Attila polgármester polgarmester@baracska.hu 06-30-373-9239
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia alpolgármester alpolgarmester@baracska.hu 06-30-395-4044
Szeleczkyné Szabó Katalin jegyző jegyzo@baracska.hu

06-30-517-8873

Hivatali ügyintézők felsorolása és az általuk ellátott munkakörök

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás rendje:

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban meghatározott eltéréssel):

       

Ügyfélszolgálat:

Hétfő
8:00 - 12:00
Szerda
8:00 - 12:00 és 13 - 16:30
Péntek
 8:00 - 12:00

Polgármester, alpolgármester, jegyző:

Az alpolgármester minden páros héten
hétfői napon 16:30 óra és 17:30 óra között tart fogadóórát
a Baracskai Polgármesteri Hivatalban.

 

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Baracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tagok:

Szőlősy Béla Attila polgármester
Telefon: 06-30/373-9239
 
Tóthné Dr. Kolumbán Ottilia  alpolgármester
E-mail: alpolgarmester@baracska.hu
Telefon: 06-30/395-40-44
 
Pintérné Bernyó Piroska képviselő    E-mail: pinterne.b.piroska@vipmail.hu
 
dr. Herczeg József képviselő
Telefon: 06-22/454-088

Dr. Mayer András képviselő    
Telefon: 06-22/580-017
 
Fejes Csaba képviselő
E-mail: fejescs4@gmail.com
Telefon: 06-20/334-21-31
 
Badics Csaba képviselő
E-mail: badics.csaba@gmail.com
Telefon: 06-20/451-81-88
 

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

1. Baracskai Polgármesteri Hivatal

Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 29.

Telefonszám: +36-22-454-050

Faxszám: +36-22-454-052

Elektronikus levelezési cím:

titkarsag@baracska.hu

Honlap: www.baracska.hu

 

2. Baracskai Bóbita Óvoda

Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 32.

Telefonszám: +36-22-454-008

Faxszám: +36-22-

Elektronikus levelezési cím:

Honlap: http://ovoda.szlv.hu

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.

Képviselőjének neve

Székhely (postai cím): 

Telefonszám: +36-22-

Faxszám: +36-22-

Elektronikus levelezési cím:

Honlap

Tevékenységi köre különösen:

Részesedés mértéke

 

2.

Képviselő neve

Székhely (postai cím): 

Telefonszám: +36-22-

Faxszám: +36-22-

Elektronikus levelezési cím

Honlap:

Tevékenységi köre különösen:

Részesedés mértéke

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

1. 

Székhelye:       

Kezelő szerv tagjai:

Alapító okirat

20... évi beszámoló

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik ...............-jétől, mely 2014. június 1. napját követően is változatlanul fennáll.

     

2.   

Székhelye: 

Kezelő szerv tagjai:

Alapító okirat

 8/A.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

1. Baracskai Polgármesteri Hivatal

Vezető: Szeleczkyné Szabó Katalin, jegyző

Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 29.

Telefonszám: +36-22-454-050

Faxszám: +36-22-454-052

Elektronikus levelezési címjegyzo@baracska.hu

Honlap: www.baracska.hu

Jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Alapító okirat

 

2. Baracskai Bóbita Óvoda

Székhely (postai cím): 2471 Baracska, Kossuth u. 32.

Telefonszám: +36-22-454-008

Faxszám: +36-22-

Elektronikus levelezési cím:

Honlaphttp://ovoda.szlv.hu

Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Alapító okirat

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Kidoboló

Főszerkesztő neve:
Hollné Pálinkás Tímea művelődésszervező
Telefonszáma: +36-20-318-7142
Kiadó:
Baracska Község Önkormányzata
Szerkesztőség címe:
2471 Baracska, Kossuth u. 29.
 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefonszám: +36-22-526-900

Faxszám:+36-22-526-905

Elektronikus levelezési cím: hivatal@fejer.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

 

 

 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Feltöltés alatt...
 

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Jogszabályok: www.magyarorszag.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyleírások

Nyomtatványok

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közétkeztetés (melléklet) (Szerződés és módosítása)

Szilárd hulladék szállítás (Szerződés, Együttműködési megállapodás)

Folyékony hulladék szállítás

Temetőüzemeltetés (Díjak)

Helyi autóbusz járat (Menetrend)

Könyvtár

Múzeum

Hirdetési díjak

Faluház működési szabályzat
Egyes önkormányzati ingatlanok bérleti díjai

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

SZABÁLYZAT

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Szervezeti és Működési Szabályzat

Előterjesztések rendje

Jegyzőkönyvek

 9.

 Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 11.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 12.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat

Illetékes szervezeti egység:

.....

(+36-22-)

Felelős:

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 

 
III. Gazdálkodási adatok
Feltöltés alatt...
 

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021. évi költségvetés (mellékletek)

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

2018. évi támogatások

2019. évi támogatások

2020. évi támogatások

2021. évi támogatások

 4.

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

 

nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések

2019.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről

2020.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről

2021.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről

2022.évi adatszolgáltatás nagy értékű szerződésekről

 

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

 

 

 


Copyright © 2011 Baracska Község Önkormányzata
Honlappal kapcsolatos észrevételeiket várjuk az info@baracska.hu címen