Baracska díszpolgárai

Baracska Község Díszpolgárai

Baracska Község képviselő-testülete a 26/2004.(IV.30.) önkormányzati rendeletében díszpolgári cím alapítását határozta meg.

A rendelet szerint  „A község díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

Díszpolgári cím adományozható annak a baracskai születésű, vagy itt élő személynek, aki művészeti alkotásával, írói vagy feltalálói tevékenysége folytán állami kitüntetésben részesült, vagy fentieken kívül valamilyen pozitív tettével országos, ill. országon kívüli hírnevet szerzett a községnek, annak a személynek, aki munkájával, tevékenységével maradandó értéket teremtett, turisztikai látványosságot hozott létre a községben, aki a falu fejlődése, az ifjúság nevelése, a község ügyeinek ellátása érdekében hosszú távon kiemelkedően hasznos egyéni vagy közösségi munkát végzett. Díszpolgári díj posztumusz is adományozható a fent felsoroltak fennállása esetén.