Baracskai Bóbita Óvoda

Baracskai Bóbita Óvoda

Némethné Keszthelyi Andrea óvodavezető

Hitvallás
„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket„
/Mária Montessori/

Óvodánk a Váli Völgyben a 70-es számú főút mentén a Velencei –tó közelében található. Önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó 5 csoportos óvoda. 1950-ben alapították jelenlegi formáját 2018-ban kapta.       

Megítélésünk szerint az intézményes nevelés (az óvoda is) alapvető feladata a kultúra közvetítése átadása az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Óvodánk színes programkínálatával törekszik arra, hogy az óvoda és a család közötti kapcsolat erősödjön a szülők minél szélesebb körben megismerhessék az óvodai életet és aktív részesei legyenek.

óvodai dolgozók 2022

Az intézmény hivatalos adatai:

Neve: Baracskai Bóbita Óvoda

Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 30.

OM száma: 200906

Felügyeli szerve: Baracska Község Önkormányzata

Óvodavezető: Némethné Keszthelyi Andrea

Elérhetősége: 06/22 454 – 008

Email: ovoda@baracska .hu

Óvodavezető helyettes: Molnárné Hőgyes Mariann

Gyermekvédelmi felelős: Kupiné Böcsödi Ildikó

Óvoda Alapítványa
Neve: A Baracskai Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Adószáma: 18502260-1-07

Kuratóriumának elnöke: Mészárosné Giricz Marianna

http://ovoda.baracska.hu/news.php