Boriszov Zoltán

2019.


Boriszov Zoltán
(1964-2019)


Boriszov Zoltán Baracska Község polgármestere volt. 1964. augusztus 24-én született, ettől a perctől kezdve csak falujában, fiatal korától falujának élt. 1987. augusztus 16-án, 23 évesen lett Baracska tanácselnöke, majd a rendszerváltást követően, 1990. október 1-től polgármestere. Összességében 32 évig volt Baracska vezetője, sok kudarcnak és sikernek az átélője. 7 alkalommal választotta településünk lakossága polgármesternek, 8 ciklust vezetett végig. Ez idő alatt kb. 80 képviselővel dolgozott együtt, s mindig tudott velük együtt dolgozni – Falujáért!


Közösségi ember volt, minden gondolatával, tettével próbált a közösségért cselekedni. Megtapasztalhattuk nagylelkű jóindulatát, a rászorulók támogatását, az idősek iránti nagyfokú tiszteletét, az ifjúság iránti figyelmét.


Vezetése alatt nagy fejlődésen ment át Baracska. Az elmaradott, sáros, közmű nélküli faluból kellett 1990-től felépítenie egy olyan települést, amelyben szívesen maradnak az itt lakók, s jönnek az újak. Közműfejlesztéseket – gáz, a telefon, a csatorna, az ivóvíz, az utcaburkolatok, a hulladékszállítás – indított el, s hajtott végre. Ebből Baracskán addig semmi nem volt. Közben épült Faluház, bővült az óvoda, az iskola, épült játszótér, szoborkert, buszvárók, kerékpárút, és még sok minden más. Nem dicsekedett vele úton-útfélen, ezért a fiatalabbaknak, a később Baracskára költözőknek mindez már természetes. S ez így jó, Ő is ezért dolgozott.


Élete a nap 24 órájában Baracska volt. Munkájával, tevékenységével maradandó értéket teremtett, a falu fejlődése, a község ügyeinek ellátása érdekében hosszú távon kiemelkedően hasznos egyéni és közösségi munkát végzett. A díszpolgári címet posztumusz adományozta Baracska Község Képviselő-testülete 2019-ben.