Pentz Irma

2009.


Pentz Irma
(1917-2010)


Pentz Irma egy olyan pedagógus, aki 29 évig nevelte-oktatta a baracskai iskolásokat. 1917-ben született Baracskán. A székesfehérvári középiskolai tanulmányait követően Budapesten, az Állami Tanítóképzőben végzett 1936-ban. 1941-ben dolgozott először pedagógusként, a Máramaros megyei Visóorosziban. A községet 1945-ben Romániához csatolták, így Ő hazajött Baracskára, s ettől az évtől nyugdíjazásáig – 1972. júniusig – itt is tanított.


Elvégezte az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolát 1953-ban, s mint magyar-történelem szakos tanár folytatta pedagógusi pályáját. Szülők, kollégák tisztelték, szerették, munkáját mindig rendkívül lelkiismeretesen, szakmailag kiemelkedően végezte. Gondja volt a nehezebben tanulókra is, ma ezt úgy mondanánk nemcsak a tananyagot tanította meg, hanem kompetencia fejlesztő munkát is végzett. Akik abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy diákjai lehettek, mai napig helyesen írnak, szeretnek olvasni, ismerik történelmünket.


Nem csak a tanórákon nevelt-oktatott, hanem iskolai könyvtárat, irodalmi szakkört és táncszakkört is vezetett – ellenszolgáltatás nélkül. Arra törekedett, megteremtse a lehetőségét minden gyermeknek, hogy művelt, sokoldalú felnőtté váljon.


1972-ben nyugdíjba ment, ám még tele volt energiával, kiaknázatlan szakmai tudással. Két évig még óraadóként visszatérhetett az iskolába, majd fiatalabb kollégáknak kellett átadnia a stafétabotot.


Mikor elköltözött Baracskáról továbbra is figyelemmel kísérte szülőfaluja életét, volt diákjai sorsát. Büszke minden gyermekére, s mi is büszkék vagyunk tanárunkra. Bátran mondhatjuk, nincs olyan iskolai életünkről nosztalgiázó történet, melyben neve az elsők között ne szerepelne, mindmáig nagy tisztelettel. Szigorú volt, de senki nem mondhatja róla, s nem is mondja, hogy bármikor is igazságtalan.


Személye és cselekedetei megfelelőképpen értékelve állítsanak példaként a jelen és az utókor elé.