Védőnői szolgálat

Védőnői szolgálat

„Minden új élet segítése, az őket hordozó édesanyák és a gondoskodó édesapák valamint családok támogatása, megtisztelő feladat hivatásunk számára.”(MVSZSZ)

Rehus Éva vagyok. Születésem óta Martonvásáron élek Általános Iskolai tanulmányaimat Martonvásáron a Beethoven Általános Iskolában végeztem. Budapesten A Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem 1987-ben, majd felvételt nyertem Budapestre az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakra. Itt szereztem a Védőnői diplomát 1990-ben. 1999-ben a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán Családgondozó védőnő képzésen újabb diplomát szereztem.
szeptember 3-án kezdtem a védőnői hivatást itt Baracskán, azóta megszakítás nélkül dolgozom a településen.

A védőnői szakma története 1915-ben kezdődött, akkor jött létre az Országos Stefánia Szövetség. A háború alatti rossz népegészségügyi helyzet, a magas anya és csecsemőhalálozás hívta életre a családok segítésének ezt a formáját. Azóta a szakma jelentős változáson ment át, az aktuális társadalmi igényeknek megfelelően.

 A védőnői hivatás ebben a formában egyedülálló a világon, ezért 2015 óta szerepel a Hungarikumok Gyűjteményében.

A védőnői gondozás feladata az egészségvédelem, a betegségek kialakulásának a megelőzése és az egészségnevelés, gyakorlatilag a család minden tagjára kiterjedően, fő módszere a tanácsadás. A védőnő gondozza a várandós, a gyermekágyas és a szoptató anyákat, a gyermekeket az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig, majd az iskolában is. A gondozás a családok otthonában a tanácsadóban és az oktatási intézményekben (óvoda, iskola) történik. A várandósgondozás keretein belül, segíti a magzat egészséges fejlődését, felkészíti az anyát a szülésre, a családot az újszülött fogadására.  A védőnő végzi a gyermekek életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatait, megszervezi a védőoltásokat mind a területen mind az oktatási intézményekben. Mindezeken kívül tanácsaival segíti a gyermekek egészséges fogantatását, fejlődését, az egészség megőrzését. Munkáját a társszakmákkal együttműködve végzi. (háziorvos, oktatási intézmények, önkormányzat, családsegítő szolgálat stb). Amennyiben a gyermek veszélyeztetését észleli, jelzési kötelezettsége van a helyi gyermekjóléti szolgálat felé. A gondozott és védőnő kapcsolatában fontos a kölcsönös bizalom és elfogadás. A védőnői gondozás területi ellátási kötelezettséghez kötött, térítésmentes, mindenki számára egyformán hozzáférhető ellátás. Én a baracskai lakcímmel rendelkező illetve Baracskán életvitelszerűen élő családok gondozását végzem.

Elérhetőségek:

A tanácsadó címe: 2471 Baracska Kossuth Lajos u. 29.
Telefon: +36 22 454-560
Mobil: +36 20 806-5042
E-mail: vedono@baracska.hu


Tanácsadás: keddi és csütörtöki napokon van. A tanácsadásra időpont kérése szükséges a fenti elérhetőségek valamelyikén.