Polgármesteri köszöntő

Polgármesteri köszöntő

A XXI. századi Baracska egy dinamikusan fejlődő mezőföldi település mind az infrastruktúra, mind a közösségi élet terén. A községben élő tősgyökeres lakosok büszkék arra, hogy sokuknak már több generációra visszamenőleg az ősei is Baracskán születtek, jártak iskolába, alapítottak családot és élték le életüket. Az előző évtizedekben jelentős számban költöztek be az ország más településeiről is lakosok, akik szintén megtalálták számításukat ezen a Váli-völgyi kis településen. Baracska kellemes környezete, falusias hangulata mellett az a tény is motiválja a beköltözni szándékozókat, hogy a település rendkívül jó földrajzi adottságokkal rendelkezik. Településünk félúton fekszik Székesfehérvár megyei jogú város és Budapest között, valamint jól megközelíthető a település, mind autópályán, autóúton, mind pedig a tömegközlekedés által biztosított lehetőségek révén. 

Baracska településnevét (Boroksa) megemlítő legkorábbi ránk maradt okirat, II. András által, 1212-ben kiállított oklevél, amely magába foglalja a középkori Mindenszentekről elnevezett templom (nem azonos a jelenkori, 1957-ben átadott Mindenszentek tiszteletére felszentelt templommal) alapító okiratát. A XIX.-XX. századi ásatások során előkerült őskori, ókori, valamint középkori leletek mind azt támasztják alá, hogy minden korszak kultúrája letelepedésre alkalmas helynek ítélte meg a területet, amelynek okai között megemlíthetjük községünk kedvező éghajlatát, a völgyben folyó vízfolyás által biztosított ivóvizet, élelmet jelentő halállományt, valamint az áradással szemben is biztonságot jelentő, megtelepedésre alkalmas dombokat.

Községünk épített örökségei közül fontos megemlíteni a műemlék minősítést kapott református templomot, az 1957-ben Shvoy Lajos püspök úr által felszentelt Mindenszentek római katolikus templomot és a hazánk neves építésze Makovecz Imre által tervei alapján épült Faluházat, amely a virágzó baracskai közösségi élet egyik színtere. Fontos megemlítenem még, hogy az 1848-1849-es szabadságharc néhány nevezetes személye, mint például a magyar modern lótenyésztés atyja Kozma Ferenc mellett, nagy költőnk, Vörösmarty Mihály is Baracskán talált menedéket a megtorlások idején és itt írta meg az Előszó című versét 1851 télutóján.

A község infrastrukturális fejlesztése folyamatosnak tekinthető. Az utak, épületek felújítása mellett számos más jellegű beruházás valósult meg az előző években. Fontosnak tartom azonban hangsúlyozni, hogy önmagában a fejlesztések nem sokat érnek, ha nincs egy jó, összetartó közösség, amely megtölti élettel a települést. A baracskai virágzó közösségi élet programjai sokaknak jelent kikapcsolódást, örömöt a mindennapok során, de talán ennél is fontosabb, hogy klubfoglalkozások, próbák, edzések, alkalmak biztos pontként is definiálhatóak a résztvevők, tagok életében, megadva a lehetőséget közösséghez tartozásra, emberi kapcsolatok ápolására. 

A község civilszervezetei, vallási felekezetei is aktívan részt vesznek a közösségi programokon, amelyek évről-évre sikeresebbeknek mondhatóak. A kulturális, vallási programok mellett kiemelt jelentősége van a szórakozást biztosító programoknak is. A Falunap mellett az összefogásban évről-évre megrendezésre kerülő Családi nap, Túró-pörkölt fesztivál nagyon pozitív visszhangra talált a lakosság körében, de az először 2022-ben megrendezett I. Baracskai Művészeti Napok fogadtatása is igen kedvező volt.

A teljesség igénye nélkül a községben működik férfi- és női kórus, futball egyesület, hagyományőrző egyesület, polgárőrség, kézimunka szakkör, vadásztársaság, erdélyiek közössége, emlékőrző nőegylet, katolikus családi közösség, zenekar, ping-pong klub. 

A Faluházban, mint elsődleges közösségi színtérben, több klubfoglalkozás is várja az érdeklődőket. A balett oktatáson, moderntáncokon túl, senior tánc, gerinctorna, zumba biztosítja az egészséges életmódhoz elengedhetetlen testedzés lehetőségét.

Polgármesterként – a kötelező feladatellátáson, infrastrukturális fejlesztések megvalósításán túlmenően – elsőrendű feladatunknak az értékközpontú közösségépítést, nemzetünk hagyományainak ápolását és ezeknek a fiatalabb generációknak való átadását tekintem.

Ezúton is invitálom Önt, hogy látogasson el hozzánk és vegyen részt az Ön számára vonzó programjaink valamelyikén.