Pintérné Bernyó Piroska

2022.
Pintérné Bernyó Piroska


Baracska község lakossága 1992. januárjától folyamatosan megválasztotta önkormányzati képviselőnek- más személy ilyen megtiszteltetésben rajta kívül nem részesült még. Ez önmagában is egy jelzés szülőfalujáért végzett munkája elismerésére.


14 éven át alpolgármesteri megbízatásban is részesült, az akkori képviselő-testületek, polgármester úr bizalma jeléül. Feladatait több éven át díjazás nélkül végezte Baracskáért, az itt élő emberekért és a község több területen megvalósítandó fejlesztések érdekében.


Nevéhez köthető többek között a Kidoboló újság indítása, a Falunapok hagyományának tervezése, több mint 10 évig tartó szervezése, községi ünnepségek lebonyolítása, s több egyéb, ma már hagyomány létrehozása.


Mindvégig – mai napig is – végezte/végzi ezeket a feladatokat nagy tisztelettel, időt, energiát nem sajnálva vezetői munkája és családanyai teendői mellett.

Munkája során mindig prioritást élvezett a lakosság érdekének érvényesítése, szeretettel nyilvánult meg szülőfalujáról, tanárairól, egykori iskolájáról.


Tősgyökeres baracskai lakosként a lokálpatriotizmus, szülőhelye iránti elfogult szeretet, ragaszkodás jellemzi.


Kapcsolatteremtő képessége, kompromisszumkészsége hozzájárult ahhoz, hogy hét cikluson át, különböző személyekből álló képviselő-testülettel együttműködve Baracska folyamatosan fejlődött, megerősödött.


Pintérné Bernyó Piroska szellemi, jellembeli tulajdonságai pozitív életszemlélete, a modern korral együtt haladó, ugyanakkor a hagyományokhoz való ragaszkodása, lojalitása, lokálpatriotizmusa példaértékű Baracska lakossága számára.