Református templom

Református templom

A baracskai református egyházközség 1831-1832 építette meg tornyos, díszes templomát. A templom méreteit a korabeli forrás 20 öl hosszban, 10 öl szélességben adja meg. A templom berendezését a jobb módú közbirtokosok adományaiból szerezték be. 1791-től a baracskai egyházközség a szomszédos települések kisebb gyülekezeteinek lelki gondozójává vált. 1828-tól a baracskai egyházközséghez, mint anyaegyházhoz tartozott Érd, Iváncsa, Ercsi, Martonvásár, Ráckeresztúr, Besnyő gyülekezete.

A református egyházközség 1856-ban 3 harangot kapott, majd 1866-ban toronyórát szereltek fel a templomra.

Az 1944-1945-ben a Baracskán lezajlott II. világháborús harcok során a község 170 házával együtt a templom is találatot kapott és leégett. A fennmaradt fényképek tanúsága szerint csak a torony és falak maradtak meg. 1948-ban a torony előtt nagy mennyiségű robbanószer robbant fel, ami tovább károsította a templom épületét. A robbanás következtében ledőlt az oromfal és lehullott a torony maradék vakolata. A templomot 1957-ben kezdték újjáépíteni Vándor Ferenc építész tervei alapján. A felújítás során lebontásra került a szószék lépcsőjét magába foglaló épületrészt, amely a templom északnyugati oldalára épült. A szószék feljáróját a templomhajóban alakították ki. A belső tér, torony és a födém felújítása után 1985-1986-ban felújításra került a templom kívülről is.

A református templom Baracska egyetlen műemléképülete. A templom belső tere 2020-ban, tornyának haranglábai és lépcsőzete 2023-ban ismét felújításra kerültek. A fejlesztés teljes költségét pályázati forrásból fedezte az egyházközség.

Az egyházközség lelkipásztora, Bottyánné Horváth Evelin, aki 2019. óta tölti be tisztségét, hivatalos beiktatására 2022-ben került sor. Szolgálatának köszönhetően a református egyházközség közösségi éle lendületes fejlődésnek indult.

/részlet Szőlősy Béla Attila: Baracskai évszázadok a község épített, kulturális öröksége és társadalmi viszonyai a XIX.-XX. században című szakdolgozatából./