Katolikus egyházközség

Katolikus egyházközség

Tisztelt Érdeklődő!

Baracskára 2017 szeptember 1-vel nevezett ki Spányi Antal megyés püspök úr, korábbi velencei kinevezésemet meghagyva. Ez azt jelentette, hogy az eredeti szolgálati helyem megőrzésével átvettem azon területeket, amit korábban a néhai Béla atyára voltak bízva. Jómagam korábban 2013-ban lettem inkardinálva (átigazolva) a Székesfehérvári Egyházmegyébe, ahol egy évet Lepsényben töltöttem, majd 2014-től lettem Velence és Sukoró plébánosa. Átigazolásom előtt a Szatmári Egyházmegyében (Románia) tevékenykedtem, több helyen is megfordulva. Gyerekkorom szintén Erdélyhez köthető, ott születtem, ott nevelkedtem és iskoláimat is ott végeztem magyar nyelven. Isten különös humorának tekintem, hogy egész gyerekkoromat végig kínlódtam a román nyelv tanulásával, és mire pap koromra már annyira tudtam beszélni, hogy alap formában értekezni is tudjak emberekkel, elszólított, hogy az anyaországban szolgáljak.

Baracskán és a többi helyen igyekszem nagy hangsúlyt fektetni a közösségi életre. Magam is nem csak szemlélője, hanem átélője vagyok, hogy a mai rohanó világban, milyen nehéz időt szánni a másik emberre, de mégis ezt látom egyetlen megoldásnak ebben az elidegenedett világban: közösségben lenni Istennel, közösségben lenni a másik emberrel. Jó megtapasztalni, amikor ebben munkatársakra lelek. Remélem, hogy Baracskán is sikerül olyan találkozásokat létrehozni, ahol tudunk örülni a másik másságának.
Récsei Norbert István plébános


Velence Római Katolikus Plébánia
2481 Velence, Fő u. 70.
Telefonszám: +36 22 368 298
Mobil: +36 30 547 4113