Katolikus templom

Katolikus templom

Mindenszentek temploma

A templom megépítésének céljára alapítványt hoztak létre, ekkor vásárolta meg az akkori plébános az ún. Hollósy telket, ahol később megépült a jelenlegi templom.

A templom építését október 19-én kezdték meg, az alapkő lerakására december 9-én került sor. Az alapot Bergendy János püspöki irodaigazgató szentelte meg. Molnár János plébános nagymennyiségű építőanyagot szerzett.

A harcok során a templom új alapját találat érte, az felrobbant. A robbanás nagy károkat okozott a már kész alap sarkában. A víz elöntötte az alap belső részét is.

1956. október 1-én Langhammer János vette át a plébánia vezetését, aki az október 18-ai presbiteri gyűlésen programjaként hirdette meg a templom megépítését. Első lépésben az alap helyreállításán túl, a megmaradt építőanyagból a falak felépítését tervezte. Mohai József helyettes plébános buzdítására a hívek lelkesen összefogtak a közös cél megvalósítása érdekében. A télen megkezdett munkálatok kivitelezéséből, mind férfiak, mind az asszonyok kivették a részüket. 

1957. április 22-én megindult az építkezés, 1957 szeptember 27-én 47 pap jelenlétében került sor a templom megáldására. Svoy Lajos megyéspüspök 1958 augusztus 25-én consecrálta a templomot. Fontos megjegyezni, hogy a márványoltár az alcsúti főherceg kastélyból került a templomba. A kántornak be kellett érni a harmóniummal, mivel orgonára ekkoriban még nem volt pénze az felekezetnek. 

A jelenleg hivatalban lévő Récsei Norbert atyának köszönhetően 2022-ben templomunk és a plébániánk belső tere is felújításra került.  A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés során sikerült a templom vízszigetelési és festési munkálatain mellett a plébánia belső terét is átépíttetni. A plébánia megújult közösségi tere a modern kor igényeinek megfelelően tudja szolgálni a gyülekezeti életet. 

/részlet Szőlősy Béla Attila: Baracskai évszázadok a község épített, kulturális öröksége és társadalmi viszonyai a XIX.-XX. században című szakdolgozatából./