Perczelné Kozma Flóra Értékőrző Kör

Tisztelt Érdeklődő!

Többször hallottam a Kozma Flóra nevet, de ez év januárjában egy beszélgetés során, valami kíváncsiság megmozdult bennem és elkezdtem megismerkedni Flóra asszony életével, munkásságával. Perczelné Kozma Flóra 1864 jún. 22- én született Baracskán Kozma Ferenc lányaként, 1925 december 31.-én hunyt el, itt nyugszik a baracskai református temetőben. Flóra asszony egy olyan nő volt, akinek volt küldetéstudata saját maga, az egész női nem, az egyháza és a hazája számára. Unitárius apostolként emlegetik. Ferenc pápa szavaival élve „Perczelné Kozma Flóra egy hétköznapi, világi szent volt, amilyenekből szerényen meghúzódva és végezve a dolgukat ma is sok él közöttünk, és akiknek köszönhetően világunk folyamatosan halad tervezett, örömteli végcélja felé.” 2020 októberében a nemzeti Örökség Intézete védetté nyilvánította a Perczelné Kozma Flóra hamvait is tartalmazó Perczel kriptát, amelyet fel is újítottak.

Napjainkban is több mindenhez tudunk kapcsolódni, amit Flóra asszony hagyatékul hagyott ránk. Írásai napjainkban is elgondolkodtatóak, követhetőek. Tettei példamutatásként szolgálnak a ma embere számára is.

Doktor néni ötletelésére és felkérésére, elhatároztam, hogy össze fogom Baracskán mindazokat a hölgyeket, akiknek fontos az értelmi és lelki gyarapodás, a helyi értékek megismerése és megóvás.  Feladataink között szerepel karitatív tevékenységek megszervezése, összefogása. Hiszen sokszor mindennél többet ér egy jó szó, egy gesztus, egy megmozdulás és az egymásra figyelés.

 Örömömre ebben az anyagias, felgyorsult világban többen éreznek indítatást, hogy egy ilyen női közösséghez tartozzanak.

Így alakult meg a Perczelné Kozma Flóra Értékőrző Kör. Büszkén viseljük Flóra asszony nevét, és alázattal, bizakodóan tervezzük meg feladatainkat a jövőben. Ezzel az Értékőrző Körrel tisztelgünk munkássága előtt és a Gondviselő segítségével igyekszünk szolgálatkészségben fáradhatatlanok lenni. Tevékenységeinket, programjainkat felajánlásokból és adományokból szervezzük meg.

Az Értékőrző Kör ezzel a szemlélettel gondolkodik, működik. Közösségünk ökumenikus, folyamatosan lehet csatlakozni hozzánk. Szeretettel várjuk mindazon lányokat, asszonyokat, aki azonosulni tudnak céljainkkal. 

Tisztelettel:

                                                                       Mátyás Mária Melinda

                                                                       óvodapedagógus

                                                                       Perczelné Kozma Flóra Értékőrző Kör vezetője

Elérhetőségünk
Email: m.m.melinda84@gmail.com